Thema's

BEDRIJFSOPVOLGING

“Wat weegt zwaarder binnen het familiebedrijf: de bedrijfscontinuïteit of de familieharmonie? En wat is de verkoopwaarde van mijn bedrijf als er de komende vijf jaar 90.000 nieuwe familiebedrijven op de markt komen?”

Wist u dat 67% van deze familiebedrijven geen gedetailleerd plan van aanpak hebben voor hun toekomstige bedrijfsoverdracht?

Bedrijfsopvolging doet u er niet even bij. Bedrijfsopvolging is een vak dat gaat over waardebepaling in een sterk fluctuerende markt. Het gaat over projectmatig werken, over pensioen, over gedrag en vele andere aspecten waar u in één keer mee te maken krijgt. Het grijpt enorm in het leven van alle betrokkenen. Om het traject in goede banen te leiden vraagt bedrijfsopvolging om een messcherpe strategie.

LEIDERSCHAP & PERSONEEL

Ondernemen is onlosmakelijk verbonden met leidinggeven. Vroeg of laat staat u voor zwaarwegende keuzes met personele consequenties. Bepaalt u een nieuwe koers of strategie, dan is dit een verandering voor de hele organisatie. De onzekerheid van veranderen creëert een natuurlijke weerstand bij betrokkenen. In het meest negatieve scenario vergroot u onbewust de weerstand door ‘verkeerde’ leiderschapsstijlen. Verborgen kosten en gevolgen zijn achteraf groter dan geschat. En dat is eeuwig zonde.

Leiderschap is een veelvoorkomend vraagstuk, personele problemen een groot knelpunt. De Register Strateeg is uw onafhankelijk klankbord voor inhoudelijke onderwerpen, maar maakt ze ook bespreekbaar. Eerlijk en zonder bijbedoelingen. Zo hoort u hoe u het als ondernemer doet, waar u aan kan werken en hoe u de persoonlijke effectiviteit van uw medewerkers en externe relaties vergroot.

RENDEMENTSVERBETERING

In een onderneming draait het om geld verdienen en voldoende liquiditeiten genereren. Omzetgroei is mooi, maar een gezond rendement is net zo belangrijk. Weet u zelf hoe goed uw rendement is, ook ten opzichte van uw concurrenten?

Rendementsverbetering is voor veel ondernemers een complexe opgave. De link met kostenbesparingen is snel gelegd, maar het behelst een veel breder aandachtsgebied. Daarbij kunt u denken aan ‘anders werken en organiseren’ of veranderen van uw werkzaamheden of doelgroep. Elke veranderstrategie vraagt om een goede onderbouwing, uitgebreider dan de Winst & verliesrekening van uw accountant. De Register Strateeg is opgeleid om gedegen en inhoudelijke analyses te maken van uw organisatie, markt, financiële resultaten en u als ondernemer.

VAN INZICHT NAAR RESULTAAT

“Wat gebeurt er in mijn eigen bedrijf, bij mijn buren en concurrenten? Hoe ga ik om met nieuwe regels en zorg ik ervoor dat mijn personeel doet wat ik wil? Zie ik alleen de fouten of zie ik ook nog de kansen?”

Als u van zich af praat, structureert u meteen uw gedachten. Doet u dit ’s avonds op de bank? Praat u van u af tijdens “netwerken” met collega’s? Nee, dat doet u met een professional die niet met u mee praat, maar u eerlijke feedback geeft. De Register Strateeg neemt alle aspecten onder de loep en biedt u inzicht dat zich strategisch vertaalt in het door u gewenste resultaat.

GROEIPERSPECTIEF

“Hoe zorg ik ervoor dat mijn bedrijf op zowel korte als lange termijn groeiperspectief heeft? Welke (technologische) ontwikkelingen hoor ik nu al actief te volgen en in welke markten begeef ik mij? Welke nieuwe producten of diensten zijn er nodig, welke financieringsbehoefte creëer ik en wat betekent dit alles voor mijn organisatie, mijzelf en mijn klanten?”

Ondernemers nemen onvoldoende tijd om weloverwogen keuzes te maken. De Register Strateeg werkt oplossingsgericht aan uiteenlopende strategische vraagstukken. De kennis en ervaring is branche-overstijgend. Wij helpen u goed onderbouwde keuzes te maken voor de toekomst van uw organisatie.

AANDEELHOUDERS EN COMPAGNONS

Samenwerken met aandeelhouders of compagnons kunt u goed vergelijken met een huwelijk. U start met een heerlijk positief gevoel en de juiste intentie. Alleen wat als blijkt dat de samenwerking na de wittebroodsweken anders loopt dan verwacht? ‘Wat kan ik dan doen? Hoe voorkom ik problemen als ik met een samenwerking start?’

Door gebrek aan duidelijk geformuleerde doelen en verwachtingen ontstaan verschillen van inzicht. In een niet-slagvaardige organisatie vertaalt dit zich snel in een neerwaartse spiraal en een voedingsbodem voor conflicten. In de intensieve samenwerking met uw compagnon krijgen emotionele argumenten de overhand in plaats van zakelijke belangen. De Register Strateeg kan de ontstane impasse doorbreken, legt de vinger op de zere plek en helpt u op zakelijk alsook persoonlijk vlak de juiste strategische koers te varen.

Onderneem met daadkracht, onderneem met Strategie Partners

Kwaliteitskeurmerk

Een Register Strateeg™ is een beschermde titel en keurmerk voor kwaliteit. Zo weet u dat u een opgeleide en kundige ondernemersadviseur naast u heeft.

Praktijkervaring

Wij hebben als Register Strategen minimaal 15 jaar binnen het bedrijfsleven gefunctioneerd op senior managementniveau en zijn toegerust om u te helpen.

Garantie voor succes

Strategie is een vak, geen vaststaand gegeven. Daarom zijn wij dagelijks bezig met het vernieuwen van onze werkwijze en methodieken om uw succes te garanderen.

100% op u afgestemd

Ieder verandertraject is maatwerk. Uw organisatie en visie zijn immers uniek. Dat betekent voor u een passende strategie met een passende sparringpartner.