Resultaat En Liquiditeit

BUSINESS CASE:

Strategie Partners helpt ondernemer bedrijfsresultaat te verbeteren

VERLOOP VAN DEZE BUSINESS CASE

Intro

Een Registeer Strateeg klant adviseert een andere ondernemer, een productiebedrijf, met rode cijfers en liquiditeitsproblemen om contact op te nemen.

Intro

Een Registeer Strateeg klant adviseert een andere ondernemer, een productiebedrijf, met rode cijfers en liquiditeitsproblemen om contact op te nemen.

Probleemstelling

Wat zijn de oorzaken waren van de tegenvallende resultaten en de liquiditeitsproblemen?

Probleemstelling

Wat zijn de oorzaken van de tegenvallende resultaten en de liquiditeitsproblemen?

Aanpak

De Register Strateeg heeft een Quickscan uitgevoerd op de onderneming. Hieruit bleek dat het productiebedrijf de omzet doelstellingen altijd haalde, maar dat de kosten steeds hoger uitvielen dan begroot. Door scherper toezicht op de bouwtekeningen in het offertetraject, daadkrachtiger optreden als klanten aanpassingen wilden, meer toezicht op de bestelprocedures en voortgangscontroles en tijdig alle verrichtte werkzaamheden factureren, kon de ondernemer de resultaten snel en relatief eenvoudig verbeteren.

Aanpak

De Register Strateeg heeft een Quickscan uitgevoerd op de onderneming. Hieruit bleek dat het productiebedrijf de omzet doelstellingen altijd haalde, maar dat de kosten steeds hoger uitvielen dan begroot. Door scherper toezicht op de bouwtekeningen in het offertetraject, daadkrachtiger optreden als klanten aanpassingen wilden, meer toezicht op de bestelprocedures en voortgangscontroles en tijdig alle verrichtte werkzaamheden factureren, kon de ondernemer de resultaten snel en relatief eenvoudig verbeteren.

Resultaat

Het productiebedrijf had in korte tijd glashelder zicht op de oorzaken van de problemen. Hierdoor kon de DGA direct handelend optreden. De ondernemer realiseerde zich het belang om de lange termijn doelen van de onderneming scherper te formuleren. Hij vroeg de Register Strateeg hem daar ook bij te helpen.

Resultaat

Het productiebedrijf had in korte tijd glashelder zicht op de oorzaken van de problemen. Hierdoor kon de DGA direct handelend optreden. De ondernemer realiseerde zich het belang om de lange termijn doelen van de onderneming scherper te formuleren. Hij vroeg de Register Strateeg hem daar ook bij te helpen.