Leiderschap En Personeel

BUSINESS CASE:

Strategie Partners helpt ondernemers succesvol leidinggeven

VERLOOP VAN DEZE BUSINESS CASE

Intro

Een softwarebedrijf heeft in de afgelopen 2 jaren een exponentiële groei doorgemaakt, de omzet is verdrievoudigd. Door deze groei is het personeelsbestand verdubbeld, wat voor de ondernemer voor spanning en druk zorgt. De ondernemer is geen echte manager en is teleurgesteld; het lukt niet om zijn medewerkers mee te krijgen, ze doen niet wat hij wil en nemen in zijn ogen geen verantwoordelijkheid.

Intro

Een softwarebedrijf heeft in de afgelopen 2 jaren een exponentiële groei doorgemaakt, de omzet is verdrievoudigd. Door deze groei is het personeelsbestand verdubbeld, wat voor de ondernemer voor spanning en druk zorgt. De ondernemer is geen echte manager en is teleurgesteld; het lukt niet om zijn medewerkers mee te krijgen, ze doen niet wat hij wil en nemen in zijn ogen geen verantwoordelijkheid.

Probleemstelling

Hoe zet de bedrijfseigenaar zijn leiderschap succesvol in, zodat hij zijn medewerkers meekrijgt?

Probleemstelling

Hoe zet de bedrijfseigenaar zijn leiderschap succesvol in, zodat hij zijn medewerkers meekrijgt?

Aanpak

Vanuit de interne analyse van de Register Strateeg, in de vorm van gesprekken, interviews en reflecties op gedragingen van de ondernemer, blijkt deze geen visie te hebben, gebrekkig te communiceren, elke medewerker op dezelfde wijze aan te sturen en geen verantwoordelijkheden te kunnen delegeren.

 

Als onafhankelijk klankbord heeft de Register Strateeg deze onderwerpen zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. De ondernemer is gecoacht door de Register Strateeg op de genoemde aandachtspunten en ondersteund bij het uitoefenen van situationeel leiderschap naar zijn medewerkers toe. Onder leiding van de Register Strateeg is een visie voor de toekomst opgesteld.

Aanpak

Vanuit de interne analyse van de Register Strateeg, in de vorm van gesprekken, interviews en reflecties op gedragingen van de ondernemer, blijkt deze geen visie te hebben, gebrekkig te communiceren, elke medewerker op dezelfde wijze aan te sturen en geen verantwoordelijkheden te kunnen delegeren.

 

Als onafhankelijk klankbord heeft de Register Strateeg deze onderwerpen zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. De ondernemer is gecoacht door de Register Strateeg op de genoemde aandachtspunten en ondersteund bij het uitoefenen van situationeel leiderschap naar zijn medewerkers toe. Onder leiding van de Register Strateeg is een visie voor de toekomst opgesteld.

Resultaat

In het eerste jaar werd ruim 30% van de omzet behaald uit nieuwe klanten. Door de breedte van de klantenbase is de orderintake stabieler geworden. Het rendement en de omzet laten een gestage groei zien. Dit heeft een positief effect op de liquiditeitspositie van de onderneming.

Resultaat

In het eerste jaar werd ruim 30% van de omzet behaald uit nieuwe klanten. Door de breedte van de klantenbase is de orderintake stabieler geworden. Het rendement en de omzet laten een gestage groei zien. Dit heeft een positief effect op de liquiditeitspositie van de onderneming.