Groeiperspectief Creëren

BUSINESS CASE:

Strategie Partners helpt ondernemer met groeiperspectief creëren

VERLOOP VAN DEZE BUSINESS CASE

Intro

Een familiebedrijf heeft sinds de crisis te maken met een sterke omzetdaling. Herstel blijft uit. Het bedrijf maakt kwalitatief goede producten. Er is een betalingsachterstand bij onder andere de Belastingdienst ontstaan. Het vertrouwen bij de ondernemer lijkt ver weg.

Intro

Een familiebedrijf heeft sinds de crisis te maken met een sterke omzetdaling. Herstel blijft uit. Het bedrijf maakt kwalitatief goede producten. Er is een betalingsachterstand bij onder andere de Belastingdienst ontstaan. Het vertrouwen bij de ondernemer lijkt ver weg.

Probleemstelling

Hoe kunnen we het bedrijf op korte en lange termijn weer in de ‘zwarte cijfers’ krijgen?

Probleemstelling

Hoe kunnen we het bedrijf op korte en lange termijn weer in de ‘zwarte cijfers’ krijgen?

Aanpak

Groei in omzet is eerste prioriteit. De Register Strateeg heeft een Quickscan uitgevoerd op de onderneming, markten en concurrentie. In samenspraak met de ondernemer leidde dit tot verandering van marktpropositie en salesaanpak, met name om nieuwe klantgroepen aan te spreken. De commercieel manager is actief begeleid, onder andere middels joint calls. Om nieuwe klanten te bedienen is het productieproces op onderdelen aangepast. Het personeel wordt actief betrokken om een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te creëren. De Register Strateeg heeft als onafhankelijke partij het contact met de Belastingdienst overgenomen om ruimte te creëren voor herstel.

Aanpak

Groei in omzet is eerste prioriteit. De Register Strateeg heeft een Quickscan uitgevoerd op de onderneming, markten en concurrentie. In samenspraak met de ondernemer leidde dit tot verandering van marktpropositie en salesaanpak, met name om nieuwe klantgroepen aan te spreken. De commercieel manager is actief begeleid, onder andere middels joint calls. Om nieuwe klanten te bedienen is het productieproces op onderdelen aangepast. Het personeel wordt actief betrokken om een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te creëren. De Register Strateeg heeft als onafhankelijke partij het contact met de Belastingdienst overgenomen om ruimte te creëren voor herstel.

Resultaat

In het eerste jaar werd ruim 30% van de omzet behaald uit nieuwe klanten. Door de breedte van de klantenbase is de orderintake stabieler geworden. Het rendement en de omzet laten een gestage groei zien. Dit heeft een positief effect op de liquiditeitspositie van de onderneming.

Resultaat

In het eerste jaar werd ruim 30% van de omzet behaald uit nieuwe klanten. Door de breedte van de klantenbase is de orderintake stabieler geworden. Het rendement en de omzet laten een gestage groei zien. Dit heeft een positief effect op de liquiditeitspositie van de onderneming.