Financiering ondanks Bijzonder Beheer

BUSINESS CASE:

Ondernemer met liquiditeitsprobleem

Financiering regelen

Een ondernemer vraagt ons om hem te helpen met het regelen van een financiering. Er blijkt veel meer aan de hand binnen deze organisatie. De uitdaging is groot.

De Strategie Partners houden wel van een uitdaging. Belangrijk is wel dat de ondernemer het serieus neemt en dat de organisatie geloof heeft in de ondernemer en de organisatie!

Eind september 2017 kwamen wij in contact met een ondernemer in de infrastructuur. Deze ondernemer gaf aan een klein liquiditeitsprobleem te hebben. Zijn vraag was helder. Of wij wellicht wat tijdelijke financiering konden regelen?

Informatie memorandum

De opdracht was helder. We zijn begonnen met het opstellen van een informatie memorandum voor mogelijke financiers. Kort na de start van dit traject bleek echter al snel dat deze klant bij Bijzonder Beheer zat. Er waren enorme verliezen en het personeel geloofde totaal niet meer in dat het nog goed zou komen.

Daarnaast bleek ook, tijdens de gesprekken die we voerden met Bijzonder Beheer, dat de bank er helemaal geen geloof meer in had. De geloofwaardigheid van onze klant stond op het spel!

Deze situatie was mede ontstaan  omdat er geen administratie beschikbaar bleek. De benodigde informatie was dus niet beschikbaar.

Stappenplan voor financiering

Strategie Partners heeft de volgende stappen geïnitieerd:

  • Nieuwe financiers zoeken die baat hebben bij het voortbestaan van mijn klant.
  • Wekelijks overleg met de operationele leiding om iedereen weer in beweging te krijgen. Het geloof in de toekomst is essentieel.
  • Inzicht in cijfers en invoering van een nieuw administratief systeem is tot stand gebracht.
  • Coachen van de ondernemer om het MT ook op persoonlijke verantwoordelijkheden te wijzen.
  • Stevig onderhandelen met de grootste klant over een nieuw contract met daarnaast 30% loonstijging op arbeid.

Om de ondernemer in beweging te krijgen, hebben we al snel de opdracht teruggegeven. Boodschap: “Als jij dit niet serieus neemt, kan ik je niet helpen van de ondergang!”. Deze boodschap bracht de ondernemer in beweging.

Stappenplan

Een gedegen analyse en vervolgens een helder stappenplan is essentieel als u zaken wilt veranderen. Wij helpen u graag. Maak vrijblijvend een afspraak en ontvang geheel kostenloos een expert-analyse. 

Altijd verhelderend en de eerste stap naar groei!

Resultaat

De ondernemer maakt weer winst waardoor hij de openstaande schulden kan aflossen. Het personeel gaat er weer in geloven waardoor de stemming verbetert. En, heel belangrijk, de bank begint er weer in te geloven. Deze ondernemer is uiteraard blij dat zijn organisatie zich positief ontwikkelt. De zaken verbeteren structureel!

Resultaat voor Strategie Partners

Deze ondernemer heeft zoveel vertrouwen in onze organisatie dat hij in zijn testament heeft laten opnemen dat de betrokken Strategie Partner de verantwoordelijkheid krijg als hem iets overkomt.

Expert analyse

Strategie Partners biedt u graag vrijblijvend een expert analyse voor uw organisatie aan. We gaan zowel op afstand als intern kijken waar u strategisch, financieel en aansturend stappen kunt maken. 

Deze EXPERT ANALYSE geeft u altijd handvatten en inzicht.

Kwaliteitskeurmerk

Een Register Strateeg™ is een beschermde titel en keurmerk voor kwaliteit. Zo weet u dat u
een opgeleide en kundige ondernemersadviseur naast u heeft.

Praktijkervaring

Wij hebben als Register Strategen minimaal 15 jaar binnen het bedrijfsleven gefunctioneerd op senior managementniveau en zijn toegerust om u te helpen.

Garantie voor succes

Strategie is een vak, geen vaststaand gegeven. Daarom zijn wij dagelijks bezig met het vernieuwen van onze werkwijze en methodieken om uw succes te garanderen.

100% op u afgestemd

Ieder verandertraject is maatwerk. Uw organisatie en visie zijn immers uniek. Dat betekent voor u een passende strategie met een passende sparringpartner.