Bedrijfsoverdracht

BUSINESS CASE:

Strategie Partners helpt ondernemer met de bedrijfsovername

 
 
 

VERLOOP VAN DEZE BUSINESS CASE

Intro

Het familiebedrijf gaat na bijna 40 jaar over van ouders op kinderen. Het bedrijf schrijft sinds twee jaar weer zwarte cijfers en is het verleden aan het wegwerken.

Intro

Het familiebedrijf gaat na bijna 40 jaar over van ouders op kinderen. Het bedrijf schrijft sinds twee jaar weer zwarte cijfers en is het verleden aan het wegwerken.

Probleemstelling

De verkoop van het bedrijf is de pensioenpot voor de ouders en de waarde van het bedrijf is een kwart van de vraagprijs.

Probleemstelling

De verkoop van het bedrijf is de pensioenpot voor de ouders en de waarde van het bedrijf is een kwart van de vraagprijs.

Aanpak

De Register Strateeg heeft met de familie eerst de gezamenlijke doelen geformuleerd, zowel zakelijk als persoonlijk. Hieruit bleek voor hen de harmonie in de familie belangrijker dan geld. Allen moeten verder kunnen met “financieel” leven en het bedrijf moet de prijs kunnen betalen. Een belangrijke stap was het elimineren van alle adviseurs van de kopers en verkopers. Register Strateeg huurde externe adviseurs in, waarmee de tegenstrijdige belangen verdwenen. Dan volgt het onderzoek naar wat de familie nodig heeft om van te leven en daar invulling aan te geven in plaats van wat wil zij wil hebben of betalen.

Aanpak

De Register Strateeg heeft met de familie eerst de gezamenlijke doelen geformuleerd, zowel zakelijk als persoonlijk. Hieruit bleek voor hen de harmonie in de familie belangrijker dan geld. Allen moeten verder kunnen met “financieel” leven en het bedrijf moet de prijs kunnen betalen. Een belangrijke stap was het elimineren van alle adviseurs van de kopers en verkopers. Register Strateeg huurde externe adviseurs in, waarmee de tegenstrijdige belangen verdwenen. Dan volgt het onderzoek naar wat de familie nodig heeft om van te leven en daar invulling aan te geven in plaats van wat wil zij wil hebben of betalen.

Resultaat

Een jaar later is het bedrijf overgedragen. De ouders genieten nu van hun pensioen en zijn op vakantie. Kinderen hebben een gezonde bedrijfsvoering en betalen hun ouders met plezier de koopsom en een maandelijkse salariscomponent. Niet minder belangrijk: de harmonie is gebleven.

Resultaat

Een jaar later is het bedrijf overgedragen. De ouders genieten nu van hun pensioen en zijn op vakantie. Kinderen hebben een gezonde bedrijfsvoering en betalen hun ouders met plezier de koopsom en een maandelijkse salariscomponent. Niet minder belangrijk: de harmonie is gebleven.