Aanpak

Al een heldere koers uitgezet? Want als u geen plan heeft, weet u niet naar welke haven u vaart. Strategie is hierin cruciaal; het geeft richting, houvast en uitzicht op succes. Een gedegen werkwijze en aanpak is allesbepalend.

‘Hoe schrijf ik dan een strategisch plan?’ denkt u wellicht. Best lastig, aangezien de dagelijkse bezigheden voortdurend uw aandacht vragen. Waar houdt u rekening mee? Welke gefundeerde keuzes moet u maken? Nog belangrijker dan het plan is de uitvoering. Want zonder de juiste aanpak, wordt de strategie niet concreet doorvertaald en levend gemaakt; het strategietraject zal stranden.

Wij van Strategie Partners zijn opgeleid en toegerust om het strategisch ondersteuningsprogramma voor u uit te voeren. Wij kijken naar oplossingen en kansen die voor uw specifieke situatie gelden en waar u zich als ondernemer prettig bij voelt. Benieuwd naar onze werkwijze en aanpak?

Quick Scan

Wij doen onderzoek op basis van feiten en adviseren in een stappenplan hoe deze signaleringen opgelost kunnen worden. Samen met u voeren wij de noodzakelijke verbeteringen door binnen uw organisatie.

Strategieontwikkeling

Ons strategisch ondersteuningsprogramma begint waar de registeraccountant stopt. Coaching, Business Model Canvas en Blue Ocean Strategy zijn slechts een greep uit de door ons gebruikte instrumenten en methoden.

Kwaliteitskeurmerk

Bedrijfsstrategie is een vak. Onze werkwijze en methodieken vernieuwen wij van dag tot dag, zodat u als ondernemer succesvoller wordt. U bent verzekerd van onze expertise, integriteit en professionaliteit.

De Strategie Partners in het kort

De juiste koers, bent u er klaar voor?